Prawo
cywilne


Niezależnie od tego, czy jesteś pokrzywdzony i zamierzasz dochodzić swoich praw na drodze sądowej, czy musisz odpierać oskarżenia, jesteśmy gotowi bronić Twoich interesów.
Kodeks cywilny reguluje wiele dziedzin naszego życia, od spraw drobnych, po kwestie, od których zależy nasza przyszłość. To normalne, że zdarzają się sytuacje, gdy trzeba skorzystać z fachowej pomocy prawnej. Jeśli szukasz wsparcia w bataliach sądowych, to jesteśmy do Twojej dyspozycji. Nasza skuteczność wynika zarówno z wiedzy i doświadczenia, jak i życiowego podejścia. Potrafimy słuchać, wyciągać wnioski i trafnie ocenić szanse. Kiedy podejmiemy się jakiejś sprawy, to walczymy do końca.

Specjalizujemy się w:

 • sprawach mieszkaniowych;
 • eksmisjach;
 • pozwach o zapłatę;
 • sprawach o zadośćuczynienie;
 • wypadkach komunikacyjnych;
 • szkodach górniczych;
 • sprawach spadkowych.

 
To obszar bardzo delikatny, bo dotykający osób najbliższych i kwestii, o których zwykle trudno rozmawiać. Pomogliśmy już dziesiątkom osób z podobnymi problemami. W gąszczu przepisów dostrzegamy człowieka oraz towarzyszące takim sprawom emocje i staramy się mu pomóc w największym możliwym zakresie. Działamy sprawnie, ale z wyczuciem i należytą delikatnością. Zapewniamy pełną dyskrecję.
Oferujemy szeroki zakres usług prawnych. Specjalizujemy się zarówno w prawie rodzinnym dotyczącym dorosłych, jak i przepisach odnoszących się do dzieci.

Najczęściej prowadzimy sprawy dotyczące:

 • rozwodów;
 • alimentów;
 • kontaktu z członkami rodziny;
 • władzy rodzicielskiej;
 • separacji;
 • podziału majątku dorobkowego;
 • uprowadzeń rodzicielskich;
 • intercyz;
 • ustalenia ojcostwa;
 • ustalenia macierzyństwa.

Prawo
rodzinne 

Prawo
ubezpieczeń
społecznych


Jako obywatele posiadamy liczne przywilej wynikające z prawa ubezpieczeń społecznych. Jeśli masz trudności z wyegzekwowaniem tego, co Ci się prawomocnie należy, możesz liczyć na naszą pomoc!
Dzięki temu, że sprawnie poruszamy się w przestrzeni prawa, jesteśmy w stanie pomóc Ci w potyczkach ze skomplikowanymi procedurami oraz bezdusznymi instytucjami.

Najczęściej zajmujemy się:

 • odwołaniami od decyzji ZUS;
 • rentami;
 • emeryturami;
 • przeliczeniem świadczeń emerytalnych;
 • kwestiami podlegania ubezpieczeniom;
 • ustaleniami dotyczącymi stopnia niepełnosprawności;
 • zadośćuczynieniami za wypadki przy pracy;
 • apelacjami ZUS;
 • kosztami wyrównawczymi;
 • ustaleniem procentowego uszczerbku na zdrowiu.

 
Podczas wykonywania świadczenia pracy mogą pojawiać się sytuacje, w których jedna ze stron czuje się pokrzywdzona. Z jednej strony, łamane są podstawowe prawa pracownicze, z drugiej zaś - pokrzywdzeni są pracodawcy. Potrzebujesz wsparcia w zakresie prawa pracy?
Jesteś pracownikiem, którego szef nie wywiązuje się z ustawowych obowiązków? Za uczciwą pracę, nie otrzymałeś należnej płacy? A może chodzi o mobbing lub nieuzasadnione rozwiązanie umowy? W konflikcie z pracodawcą nie musisz stać na straconej pozycji. Prawo pracy daje nam narzędzia, które chronią przed wyzyskiem i nieuczciwością, a my potrafimy skutecznie ich użyć. Opowiedz nam swoją historię i powierz nam dochodzenie swoich praw.
Jesteś pracodawcą i zatrudniasz osoby, które zamiast pomagać w pomnażaniu kapitału, działają na szkodę Twojej firmy? Nie masz pomysłu, jak temu zaradzić? W takiej sytuacji uzyskasz od nas fachową pomoc, dzięki której przerwiesz błędne koło.

Najczęściej zajmujemy się sprawami dotyczącymi:

 • świadectw pracy;
 • wypowiedzeń;
 • zwolnień dyscyplinarnych;
 • odszkodowań;
 • zadośćuczynień;
 • wypadków przy pracy;
 • zaległych wynagrodzeń;
 • przywrócenia do pracy;
 • ustalenia istotnego stosunku pracy;
 • mobbingu;
 • dyskryminacji;
 • zasiłków.

Prawo
pracy 

Wypadki
komunikacyjne


Kancelaria z powodzeniem świadczy pomoc prawną zarówno ofiarom, jak i sprawcom wypadków komunikacyjnych, pomagając w uzyskaniu odszkodowania, zadośćuczynienia, jak również rent.

 
Pomagamy również w zakresie spadków.
Kompleksowo zajmujemy się prowadzeniem postępowania o stwierdzenie spadku, dział spadku, o zachowek, jak również zniesienia współwłasności łącznie z kompleksowym zgłoszeniem spraw do urzędu skarbowego celem uregulowania podatków od spadków. Pomagamy w prawidłowym sporządzaniu testamentów i zapisów.

Prawo
spadkowe 

Prawo
karne


Udzielamy fachowej pomocy prawnej w sprawach karnych, na każdym etapie, począwszy od postępowania przygotowawczego po obronę i reprezentację przed Sądem.
Reprezentujemy klientów poszukiwanych Europejskim Nakazem Aresztowania, listami gończymi w Polsce i za granicą. Kancelaria z powodzeniem walczy o uzyskanie odroczeń wykonania kary, przerwy w jej odbywaniu, zawieszenia wykonania kary, zgody na odbywanie kary w drodze dozoru elektronicznego.

 
Oferujemy naszym klientom biznesowym kompleksową, stałą pomoc prawną, jak również doraźne konsultacje.


Zakres obsługi każdorazowo dopasowany jest do indywidualnych potrzeb danego klienta i obejmuje przede wszystkim wsparcie prawne w bieżącej działalności firmy.
W szczególności sporządzamy:

 • umowy
 • opinie prawne
 • ogólne warunki zakupów i sprzedaży
 • wymaganą kompleksową dokumentację z zakresu RODO.

Obsługa
przedsiębiorstw


Potrzebujesz porady?


Zapraszamy do kontaktu